Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 02.05.2017
Stav: Vyriešené

Mesto/obec
Rakúsy
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 05.05.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Rakúsy
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 05.05.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Rakúsy
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 27.06.2018
Stav: Vyriešené

Jarná ulica

Mesto/obec
Rakúsy
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 02.10.2018
Stav: Vyriešené

Mesto/obec
Rakúsy
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 03.10.2018
Stav: Vyriešené

Mesto/obec
Rakúsy