Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 02.05.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Rakúsy
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 05.05.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Rakúsy
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 05.05.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Rakúsy