Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Rakúsy
Rakúsy č.35
059 76 Rakúsy


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda 7:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Obec Rakúsy
Rakúsy č.35
059 76 Rakúsy

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 52 4526728

Web: http://www.rakusy.sk/

E-mail: obec.rakusy@mail.t-com.sk

IČO: 00326488

DIČ: 2020697261

Bankové spojenie

IBAN: SK20 5600 0000 0016 3592 5001