Služba umožňuje prijať a spracovať faktúry, daňové a účtovné doklady zasielané elektronickou formou. Taktiež vystaviť a odoslať elektronické doklady obchodným partnerom.

Povinné prílohy: daňový doklad alebo faktúra


Dátum zverejnenia: 05.01.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2017

Spracovanie elektronických účtovných dokladov

Legislatíva

Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Poplatky

Služba nie je spoplatnená