Mesto alebo obec, ktorá vykonáva pôsobnosť matričného úradu, organizuje civilné svadobné obrady (poskytuje miestnosť, zabezpečuje prítomnosť starostu, alebo povereného poslanca miestneho zastupiteľstva). Tiež zabezpečuje sprievodný program (recitáciu) a vykonanie obradu mimo úradnej sieni. Služba pokrýva celý proces od podania žiadosti o organizovanie občianskeho svadobného obradu na strane klienta (obaja snúbenci), cez prijatie a zaregistrovanie podania na strane mesta resp. obce, ďalej umožňuje zrealizovanie prípadnej platby za službu na strane klienta a prijatie prípadnej platby na strane mesta resp. obce., zabezpečuje spracovanie služby v príslušnom module IIS a zaslanie výstupu služby klientovi – Informácie o uskutočnení obradu zo strany mesta resp. obce. Po uskutočnení samotného sobášneho obradu sa vydáva sobášny list. Proces organizovania končí archiváciou údajov o podaní a uzavretím prípadu. Klient nie je o priebehu procesu informovaný, iba v prípade výnimiek a komplikácii.


Dátum zverejnenia: 05.01.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2017

Žiadosť o uzavretie manželstva

Legislatíva

  • Zákon č. 154/1994
  • Zákon č. 36/2005 Zákon o správnych poplatkoch

Poplatky

Vydanie povolenia uzavrieť manželstvo pred matričným úradom nie je spoplatnené, ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v danej mestskej časti.

Služba je spoplatnená pre prípady:

  • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 €
  • Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 €
  • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby– 16,50 €, Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 66 €
  • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami – 33 €
  • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom – 66 €
  • Uzavretie manželstva medzi cudzincami – 165,50 €
  • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt – 199 €

Kompetencie

Životné situácie