Podnikateľský subjekt prostredníctvom tejto služby oznamuje otváracie hodiny (prevádzkovú dobu) svojej prevádzkovej jednotky alebo ich zmeny mestu alebo obci, v ktorej je prevádzka umiestnená. Mesto, resp. obec dá oznamovateľovi vyrozumenie o prevzatí oznámenia, ak si to oznamovateľ želá.


Dátum zverejnenia: 05.01.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2017

Oznámenie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. . o obecnom zriadení
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
  • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa 

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Životné situácie