Popis služby: Obec usmerňuje ekonomickú činnosť na svojom území a vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce. 

Komu je služba určená: Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu pre vydanie stanoviska/vyjadrenia k realizácii podnikateľského zámeru na území mesta/obce.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť potrebnú pre začatie povoľovacieho procesu, resp. vydania stanoviska.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 05.01.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2017

Žiadosť o vydanie stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti

Legislatíva

  • Zákon 369/1990 o obecnom zriadení
  • Zákon č. 135/1961 Cestný zákon

 

Zákonná lehota

Podnikateľský zámer musí byť schválený pred jeho realizáciou

Poplatky

služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Životné situácie