Súhlas na použitie erbu mesta a obce pre právnické a fyzické osoby dáva samospráva, na základe rozhodnutia primátora/starostu.

 


Dátum zverejnenia: 05.01.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2017

Žiadosť o súhlas na používanie erbu

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení 

Poplatky

Služba môže byť v ojedinelých prípadoch spoplatnená podľa individuálnych sadzieb

Kompetencie

Životné situácie