Aktuálne nie je možné realizovať elektronické platby z portálu elektronických služieb mesta / obce cez MEP ÚPVS (Modul elektronických platieb Ústredného portálu verejnej správy) vzhľadom na nedostupnosť akreditovaných platiteľov (komerčné banky).

Uvedená služba od klienta slúži na informovanie obce / mesta o vzniknutej platobnej povinnosti za vyrubenu pokutu / úrok.


Dátum zverejnenia: 05.01.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2017

Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov

Zákonná lehota

15 dní (Môže byť prerušená)

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.
Výška pokyty / úroku je individuálne stanovená v rozhodnutí.

Kompetencie

Životné situácie