Základná škola s materskou školou Telefón: +421903526736
E-mail: zssms.rakusy@gmail.com
Riaditeľ: Mgr. Lucia Brutovska

Rakúsy 81
05976 Rakúsy

Mesto/obec
Rakúsy