Úradná tabuľa - Obec Rakúsy 

Pozvánka na OZ 12. septembra 2019

Zasadanie OZ sa uskutoční 12. 9. 2019 o 17.00 h.