Úradná tabuľa - Obec Rakúsy 

VZN č. 4/2019

Dodatok č. 1, ktorým sa mení VZN č. 2/2019