Úradná tabuľa - Obec Rakúsy 

Plán kontrolnej činnosti

Obec zverejňuje plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.