Úradná tabuľa - Obec Rakúsy 

VZN 3/2019

O určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Rakúsy 81, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.