Úradná tabuľa - Obec Rakúsy 

VZN 2/2019

O určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v ziaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.