Úradná tabuľa - Obec Rakúsy 

VZN 1/2019

Obec Rakúsy podľa § 6 ods. 1, ods. 2, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Rakúsy VZN č. 1/2019