Úradná tabuľa - Obec Rakúsy 

Pozvánka na zasadanie OZ

Zasadanie OZ sa uskutoční 14. 3. 2019 o 17.30 h.