Úradná tabuľa - Obec Rakúsy 

Pozvánka na OZ november 2018

Riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v Rakúsoch sa uskutoční dňa 18. novembra 2018 o 17.30 hod. v kancelárii starostu na OcÚ v Rakúsoch. 
 

Pozvánka je súčasťou prílohy. 


Prílohy