Úradná tabuľa - Obec Rakúsy 

Oznamenie o začatí územného konania