Úradná tabuľa - Obec Rakúsy 

Uznesenie OZ - mesiac február