Úradná tabuľa - Obec Rakúsy 

Zverejnenie rozpočtu obce