Úradná tabuľa - Obec Rakúsy 

Dodatok k VZN č. 1/2013