Úradná tabuľa - Obec Rakúsy 

Rozhodnutie o zmene využívania územia