Úradná tabuľa - Obec Rakúsy 

Zverejnenie uznesenia a zápisnice OZ

Obec zverejňuje uznesenie a zápisnicu z OZ konaného dňa 12. októbra 2017.