Úradná tabuľa - Obec Rakúsy 

Rozhodnutie o užívaní stavby