Úradná tabuľa - Obec Rakúsy 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania