Úradná tabuľa - Obec Rakúsy 

Rozhodnutie o využívaní územia

Obec Rakúsy, stavebný úrad príslušný podľa § 33 a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku